moderný dizajn
a najnovšie trendy

01

profesionálny prístup,
konkrétne riešenia na mieru

02

Biela Vila Košice

03

Redizajn gynekologickej ambulancie

img

Cieľom bolo odstrániť pretrvávajúci socialisticky imidž ambulancie a vytvoriť nadčasový interiér ambulancie, ktorá bude predovšetkým príjemným a pohodlným miestom pre prácu lekára.

Ambulancia bola muzeálnou zbierkou rôznych typov stolov, stolíkov, stolčekov, skriniek a skríň, ktoré spolu so starou chladničkou, mechanickým písacím strojom, gynekologickým kreslom, dvoma rôznymi umývadlami, 4 dverami, vytvárali pretrvávajúci dojem zakonzervovaného socializmu a neporiadku.

Priestor nebo optimálne dizpozične navrhnutý, vstupovali ti 4 dverí, ktoré ambulanciu výrazne zmenšovali a obmedzovali. Nedostatkom bola jedna funkčná prezliekacia kabína, ktorá bola skôr komorou, pretože nebola vybavená žiadnym vetraním.

Návrh riešil

  1. zjednotenie nábytkového zariadenia
    • - so zachovaním všetkých zariaďovacích prvkov - gyn. kreslo, lehátko, sterilizátor, ultrazvukový prístroj, písaví stroj, pracovné kreslo
    • - so zachovaním dispozície všetkých funkčných prvkov, tak aby lekár svoje zaužívané pracovné návyky nemusel prispôsobovať novému zariadeniu.
  2. obnovenie funkcie oboch prezliekacích kabín so zabezpečením ich vetrania.
  3. ambulanciu vybaviť klimatizáciou.

Súčasný stav

Pôvodný stav

Návrh